Om Lars

Intresset för kommunikation har löpt som en röd tråd i mitt liv för jag tycker att samspelet mellan människor och att skapa gemensamma mål är det mest spännande som man kan ägna sig åt.

I mitt arbete som barnskötare, servicevakt på konserter eller som datalärare har jag till min glädje märkt att jag har en pedagogisk sida som fungerar bra när det gäller att hitta gemensamma hållbara strukturer tillsammans med andra.

En känd filosof och pedagog Sören Kierkegaard har sagt att: Vill du föra en människa mot ett mål så måste du först hitta henne och det har varit lite av en ledstjärna för mig i mitt arbete.

Ett annat sätt att formulera sin omsorg om varje individs egenvärde kan vara att man aldrig skall glömma bort sin uppgift och för vem man utför den.

Mitt förhållningssätt till mitt arbete är att alltid använda mig av varje individs egna krafter och inneboende resurser för att förändra och förbättra sin livssituation.

Då jag tror på alla människors lika värde och rättigheter så gäller det naturligt vis att personerna som man arbetar med skall få vara med och skapa sitt eget liv i allra möjligaste mån.

Då jag är obotlig optimist vad det gäller människors inneboende kraft till att ta tag i sitt liv så är det inte mycket som kan rubba min trygga förvissning om att allt går att lösa med omsorg ett aktivt lyssnande, tid och så lite envist ”jävlar anamma”.

Som med det mesta i livet så gäller det att alltid upprätta och utgår från en gemensam plan och att sedan vara flexibel och öppen för förändringar och alternativa lösningar.

Det är en stor glädje att få använda sin egen livserfarenhet om vad omsorgsfullt bemötande betyder när man är i behov av vård och omsorg eller annan social stöttning.

Människor, kommunikation och musik är det som ger livet mening och jag brukar vara den på min arbetsplats som verkligen vill främja gemenskap, glädje, ansvar och respekt för det gemensamma arbetet.

Jag vet att rätt bemötande kan mobilisera resurser och krafter som finns hos alla människor, då varje kris man möter även har en positiv utvecklingspotential som vi som stödassistenter, handledare och övriga trygga vuxna kan stärka och förvalta.

En uppgift som känns viktig, fantastiskt och något att gå till jobbet för med glädje, varje dag