Intresset för kommunikation har löpt som en röd tråd i mitt liv för jag tycker att samspelet mellan människor och att skapa gemensamma mål är det mest spännande som man kan ägna sig åt.

I mitt arbete som barnskötare, servicevakt på konserter eller som datalärare har jag till min glädje märkt att jag har en pedagogisk sida som fungerar bra när det gäller att hitta gemensamma hållbara strukturer tillsammans med andra.

En känd filosof och pedagog Sören Kierkegaard har sagt att: Vill du föra en människa mot ett mål så måste du först hitta henne och det har varit lite av en ledstjärna för mig i mitt arbete.

Ett annat sätt att formulera sin omsorg om varje individs egenvärde kan vara att man aldrig skall glömma bort sin uppgift och för vem man utför den.

Mitt förhållningssätt till mitt arbete är att alltid använda mig av varje individs egna krafter och inneboende resurser för att förändra och förbättra sin livssituationLäs mer!